Take a fresh look at your lifestyle.

!!!Pirim Borcu Olan Hastalardan Katılım Payı Tahsilatı Yapılacak !!!

22


Pirim borcu olması nedeni ile MEDULA sisteminden provizyon alınamayan ve başkaca bir sağlık güvencesinden (banka sandık mensuplan, hükümlü tutuklular, yurt dışı sigortalılar, özel sigorta hak sahipleri, tedavi giderleri kuramlarınca karşılananlar vb.) yararlanma hakkı bulunmayan Türk vatandaşları ve bunların bakmakla yükümlü oldukları) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile Devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulanan sağlık hizmetlerinden 29/3/2019 tarihinden başlanmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar 4’üncü madde belirtilen tutarlar hariç olmak üzere ücretsiz yararlandırılacaktır. Bu kapsamda verilen hizmetler istinaden Başvuru başına ikinci basamak resmi sağlık hizmet sunucularında 6 (altı) TL, üniversiteler ile birlikte kullanılan Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştınna hastanelerinde 7 (yedi) TL, Devlet üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 8 (sekiz) TL, muayene katılım payı  hastaneler tarafından tahsil edilecektir. Yurtdışı SGK kapsamında tedavi edilen hastalardan tahsil edilen katılım paylarının aksine bu ücretler SGK hesabına yatırılmayacak hastane döner sermayesine gelir olarak kayıt edilecek.

Kaynak

Yoruma kapalı.