Take a fresh look at your lifestyle.

Medula Kullanın Kılavuzu Değişti

25


11.04.2019 tarihinde Medula Kullanım kılavuzunda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin ivedi bir şekilde HBYS’lere dahil edilerek programların hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

1- Takip tarihi 16.04.2019 ve sonrası olan takiplere ait tüm hizmetlerin Sağlık Bakanlığı E-Nabız sisteminde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilecektir.

2- Rapor işlemleri servisinde bulunan doktor bilgisindeki tipi alanında 1-Hekim, 2- Diş Hekimi gönderilmesi gerekmektedir.

3- 01.05.2019 ve sonrası diyaliz seanslarında, diyaliz raporlarındaki bitiş süresi dikkate alınmayacaktır. Sistem en son kayıtlı rapor üzerinden seans gönderilmesine izin verecektir. En son kayıtlı raporun kullanılmayacağı durumlarda SUT hükmünde belirtilen süre içerisinde yeni rapor düzenlemesi gerekmektedir.

4- İstisnai Hal provizyon tipindeki takiplerde Yeşil Alan muayenesi (520021) gönderilmesi engellenmiştir.

5- 28.12.2018 tarihli SUT değişikliği ile “Akut böbrek yetmezliği tanısıyla hemodiyaliz tedavisi” tanımı “Böbrek yetmezliği tanısıyla acil hemodiyaliz tedavisi” olarak düzenlendiğinden P704.210-Acil Hemodiyalizi işlem kodunun N17 ile birlikte N18 ve N19 tanılarıyla da kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

Kaynak

Yoruma kapalı.