Take a fresh look at your lifestyle.

Maluliyet raporları MEDULA üzerinden e-rapor olarak kaydedilmemesi halinde, sevki yapılan sağlık haksahiplerimizin ilgili takipleri MEDULA üzerinden fatura edilmesine izin verilmeyeceğinden bedelleri Kurumumuzca karşılanmayacaktır.

1T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

04.03.2020

KURUMUMUZ İÇİN DÜZENLENECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI VE E-RAPOR HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere Kurumumuz sigortalıları ve haksahipleri hakkında maluliyet, iş kazası ve meslek hastalığı tespiti, yetkili sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen ve kağıt ortamda ıslak imzalı olarak Kurumumuza gönderilen sağlık kurulu raporlarına göre yapılmaktadır.

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sağlık Yazılımları Daire Başkanlığımızca; Sağlık Kurulu Raporlarının ’’e-rapor’’ olarak temini için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden elektronik ortamda e-imzalı olarak MEDULA uygulamasına entegrasyon yazılım çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu nedenle, sözkonusu entegrasyon çerçevesinde, Kurumumuz adına düzenlenecek sağlık kurulu raporlarının elektronik ortamda e-imzalı olarak MEDULA uygulaması üzerinden yapılması gerektiği 17/01/2020 tarihli duyurumuzda belirtilmiş olup, son tarih olarak 31/01/2020 tarihi duyurulmuştu. Ancak yapılan incelemeler neticesinde sağlık hizmet sunucularımızın uygulamaya entegre olmadığı görülmüş ve hasta mağduriyetine sebebiyet vermemek adına son tarih 05/04/2020 olarak güncellenmiştir. 05/04/2020 tarihinden itibaren Maluliyet raporları MEDULA üzerinden e-rapor olarak kaydedilmemesi halinde, sevki yapılan sağlık haksahiplerimizin ilgili takipleri MEDULA üzerinden fatura edilmesine izin verilmeyeceğinden bedelleri Kurumumuzca karşılanmayacaktır.

Konu ile ilgili sorun yaşanmaması ve ilgililerin mağduriyetine meydan verilmemesini teminen sağlık hizmet sunucuları (Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile Devlet Üniversite Hastaneleri) tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve tüm önlemlerinin alınması hususu;

Önemle duyurulur.Kaynak

Yoruma kapalı.