Take a fresh look at your lifestyle.

Danıştayın Verdiği İptal Kararı İle Kemoterapi İlaçları Miligram Olarak Değil Kutu Olarak Fatura Edilecek

4


 05/08/2015 tarih ve 29436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 10. maddesinin 5. fıkrası ile “Kemoterapi ünitesi olan sağlık tesislerinde kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan miktar kadarı fatura edilecektir.” bu madde ile yapılan değişikliğin”Kemoterapi ilaçlarının kısa ürün bilgisi, ambalajlanma şekli ve saklanma süresindeki farklılıklar dikkate alınmadan” yapıldığı gerekçesi ile Danıştaya dava açıldı.

Açılan dava sonucunda da  “kemoterapi ilaçlarına yönelik yapılan ve bir hastaya kullanıldıktan sonra bakiye kalan ilacın diğer hastalara da kullanılmasını öngören düzenlemede kamu yararı bulunmakla birlikte, kemotarapide kullanılan ilaçların ambalajı, kullanım şekli, kısa ürün bilgisindeki kullanım ve muhafaza şartları dikkate alınmadan düzenleyici işlemin tesis edildiği, ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan alınan bilimsel görüşlerden anlaşılmakla, yukarıda anılan hususlar dikkate alınmadan yapılan düzenlemenin ve bu düzenlemeye dayalı uygulama işleminin hukuka aykırı olduğu anlaşılmaktadır.” gerekçesi ile SUT’un ilgili maddesi iptal edildi. 2015 yılında ştşbaren miligram olarak fatura edilebilen kemoterapi ilaçları kutu olarak fatura edilecek. Bunun mali açıdan yansımaları ilerleyen zamanda yapılacak analizlerle görülecektir.

 

 Kaynak

Yoruma kapalı.